Ga naar de inhoud

Samen bouwen aan een geestelijk gezond Vlaanderen.

Inschrijven op de nieuwsbrief
placeholder

Praktijken en Methodieken

Vanuit Psyche werken we aan de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van nieuwe methodieken en praktijken. Met onze werking mikken we op een ‘social change’ waarbij we ons focussen op een aantal basisprincipes van hoe we als maatschappij geestelijke gezondheid kunnen percipiëren en nastreven. Een belangrijke inspiratiebron hiervoor zijn de door WHO gepubliceerde richtlijnen rond gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg.

 

ontdek meer
placeholder

Procesbegeleiding

Psyche begeleidt organisaties bij het uitbouwen van (intra- en intersectorale) samenwerkingen, het uitwerken van gezamenlijke projecten en expertiseversterkende initiatieven … Onze expertise ligt in het faciliteren van veranderprocessen op regionaal niveau waarbij we ook een Vlaams perspectief mee inbrengen.

ontdek meer
placeholder

Vormingen

Psyche biedt online leermodules, studiedagen en vormingen aan om medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg verder te professionaliseren en te informeren. De e-learnings zorgen voor basiskennis over een thema. Wil je jezelf verdiepen, dan kan je onsite een algemene of gespecialiseerde vorming volgen. Vormingen organiseert Psyche ook in samenwerking met partners.

ontdek meer