Ga naar de inhoud

Thema's

Psyche houdt zich bezig met een breed scala aan thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg. Thema’s zoals dubbeldiagnose, gedwongen opname, vrijheidsbeperkende maatregelen, perinatale geestelijke gezondheid en forensische zorg worden specifiek aangepakt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

EVENEENS IN ONS AANBOD
dubbeldiagnose

Dubbeldiagnose

Psyche zet in op betere lokale en Vlaamse samenwerkingsafspraken en meer continuïteit van zorg voor personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende mentale problematiek.

ontdek meer
middelengebruik en verslaving

Middelengebruik en verslaving

Psyche en VAD (Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs) lanceren een op maat gemaakt vormingsaanbod voor zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg, om hen te ondersteunen bij uitdagingen zoals alcohol- of druggebruik, gebruik van psychoactieve medicatie, gamen of gokken bij cliënten, waarbij VAD’s expertise en Psyche’s unieke positie worden gecombineerd om het aanbod in de GGZ te versterken.

ontdek meer
Gedwongen opname

Gedwongen opname

Psyche onderneemt acties om het aantal gedwongen opnames te stabiliseren of te verminderen en deze kwalitatief beter te organiseren door samenwerking en expertisedeling te bevorderen, ondanks de toename van externaliserende stoornissen, culturele verschillen, en het gebruik van gedwongen opnames om wachtlijsten te omzeilen.

ontdek meer
Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen

In de geestelijke gezondheidszorg streven we naar een respectvolle en ondersteunende omgeving voor herstel, maar soms zijn controversiële vrijheidsbeperkende maatregelen nodig voor veiligheid, waarbij beleid en richtlijnen worden ontwikkeld voor humane en veilige toepassing.

ontdek meer
Online hulpverlening

Online hulpverlening

In de geestelijke gezondheidszorg biedt de digitale revolutie, met de opkomst van online hulpverlening en blended hulp, veelbelovende mogelijkheden om de effectiviteit en bereikbaarheid van zorg te vergroten, mits er aandacht is voor opleiding, ethische kwesties, en de digitale kloof.

ontdek meer
Open Dialogue

Open Dialogue

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling. Het doel is het vinden van verbinding en samenspraak met álle betrokkenen door in gesprek te gaan en te luisteren naar de verschillende ervaringen en perspectieven. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht.

ontdek meer
Herstelgericht werken en co-creatie

Herstelgericht werken

Herstel is een inspirerend begrip in de zorg voor mensen met psychische problemen, waarbij het begrip steeds vanuit het cliëntperspectief moet worden gezien, als een persoonlijk proces om weer grip op het eigen leven te krijgen, met nadruk op kwaliteit van leven, mogelijkheden, eigen sterktes en hulpbronnen uit de omgeving.

ontdek meer
Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen gebruiken hun eigen herstelproces en inzichten om een brug te slaan tussen cliënten en zorgprofessionals. Dit draagt bij aan een betere empathie, herkenning en begrip, wat de effectiviteit van de zorg kan vergroten en een gevoel van hoop en empowerment bij cliënten kan bevorderen.

ontdek meer