Ga naar de inhoud

AANBOD

Projectcoördinatie

Psyche is eveneens coördinator van een aantal projecten binnen de geestelijke gezondheid. Daarbij is Psyche het aanspreekpunt voor zowel de betrokken partners als voor externen.

 

Projecten

Voor een aantal projecten duidt de Vlaamse overheid Psyche als penhouder of coördinator aan.
Soms betreft het bepaalde beleidslijnen waarbinnen Psyche het mandaat krijgt om met de eigen middelen binnen een bepaalde termijn en met betrekking tot afgebakende doelstellingen als coördinator op te treden.
De functie van coördinator is voor enkele projecten historisch gegroeid.

EVENEENS IN ONS AANBOD
placeholder

Activeringstrajecten

Psyche is projectcoördinator van het Oost-Vlaams netwerk dienstverleners dat instaat voor activeringstrajecten van werkzoekenden voor wie betaald werk op dat moment (nog) niet mogelijk is omdat ze belemmeringen ervaren op medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch en/of sociaal vlak.

ontdek meer
placeholder

Perinatale mentale gezondheid

Psyche is projectcoördinator van het project perinatale mentale gezondheid. Het doel: realiseren van kwaliteitsvolle perinatale zorg met aandacht voor het psychisch welzijn van (aanstaande) moeders, hun baby, de partner en andere kinderen binnen het gezin.

ontdek meer
placeholder

Buddywerking Vlaanderen

Psyche voorziet in de algemene coördinatie en ondersteuning van Buddywerking Vlaanderen.  

ontdek meer