Ga naar de inhoud

Psyche

Psyche maakt deel uit van Psyche vzw.
Psyche bestaat uit twee teams met een regionale verankering:

  • de procesbegeleiders versterken het overleg en de samenwerking en focussen op netwerkoverschrijdende projecten

  • het team praktijk en methodiek ondersteunt nieuwe praktijkontwikkelingen binnen de samenleving en in de geestelijke gezondheidszorg

 

Psyche vzw

Psyche vzw is een relatief nieuwe naam binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Eind maart 2022 smolten Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid samen tot de nieuwe vzw. De organisatie is actief op heel wat domeinen binnen de geestelijke gezondheid(szorg) en lanceert initiatieven ter bevordering van herstelgerichte zorg en mentale gezondheid. 

Onder de brand Psyche bundelen de twee voormalige vzw’s hun dienstverlening naar de sector. 
 
Daarnaast bestaat Psyche vzw uit nog drie andere merken met elk specifieke opdrachten en specifieke doelgroepen:

  • Met de publiekscampagnes van Te Gek!? zet Psyche vzw in op stigmabestrijding en het doorbreken van taboes over psychisch lijden. Meer info op www.tegek.be
  • De onafhankelijke ombudspersonen (OOGG) waken over de correcte toepassing van de patiëntenrechten in de ggz en zijn een aanspreekpunt voor patiënten. Meer info op www.oogg.be

De medewerkers van Tandem leiden gedetineerden met een geestelijke gezondheidsproblematiek toe naar gepaste hulpverlening na detentie. Meer info op www.tandemggz.com

 

Praktisch

Adres:
Psyche vzw
Tenderstraat 14
9000 Gent
info@psyche.be

Facturatiegegevens:
BE0716849301
facturatie@psyche.be​​​​​​​​​​​​​​

Missie en visie Wie is wie