Ga naar de inhoud

AANBOD

Procesbegeleiding

Psyche begeleidt organisaties bij het uitbouwen van (intra- en intersectorale) samenwerkingen, het uitwerken van gezamenlijke projecten en expertiseversterkende initiatieven … Onze expertise ligt in het organiseren van veranderprocessen op regionaal niveau waarbij we ook een Vlaams perspectief mee inbrengen.

Wat doen procesbegeleiders?

Wanneer samenwerking nodig is – bvb. omdat een organisatie een specifieke doelgroep niet alleen kan behartigen – dan bieden de procesbegeleiders als neutrale partner ondersteuning bij het uitbouwen van deze samenwerkingen.  

Het streefdoel is samenwerkingsverbanden helpen opzetten die de kwaliteit, toegankelijkheid en/of zichtbaarheid van de zorg voor elke gebruiker verbetert, met bijzondere aandacht voor samenwerkingen die netwerk overstijgend zijn.  

Mogelijke eindproducten van de procesbegeleiding zijn intersectorale samenwerkingsverbanden of -afspraken, projectvoorstellen, expertiseversterkende initiatieven (zoals webinars, e-learnings, studiedagen, …)

Meer info: dirk.hellemans@psyche.be

 

EVENEENS IN ONS AANBOD
placeholder

Dubbeldiagnose

Psyche zet in op betere lokale en Vlaamse samenwerkingsafspraken en meer continuïteit van zorg voor personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende mentale problematiek. 

ontdek meer
placeholder

Niet-gedetineerde justitiabelen / Forensische doelgroep

In opdracht van de Vlaamse overheid zet Psyche in op het versterken van de samenwerking tussen hulpverlening en justitie. De finale doelstelling is het voorzien van een gepast hulpaanbod voor niet-gedetineerde justitiabelen met een psychische kwetsbaarheid.  

ontdek meer
placeholder

Gedwongen opname

Psyche onderzoekt welke (vervolg)acties nodig zijn om het stijgend aantal gedwongen opnames te laten stagneren of reduceren, of gedwongen opname kwalitatiever te organiseren.  

 

ontdek meer
placeholder

Middelenmisbruik

Psyche is in verschillende regio’s actief in het faciliteren van samenwerkingsverbanden rond middelenmisbruik.  

ontdek meer
placeholder

Vreemdgaan-Wisselleren

Psyche ondersteunt mee de methodiek van Vreemdgaan-Wisselleren om de samenwerking tussen organisaties en sectoren te bevorderen.

Ontdek meer
placeholder

Masterplan Forensische Zorg

Psyche begeleidt het proces om samen met alle belanghebbenden een masterplan uit te schrijven waarin de grondstenen worden gelegd voor een goede en vlot georganiseerde geestelijke gezondheidszorg aan iedereen met een justitieel statuut. 

ontdek meer