Psycho-educatie heeft als doel cliënten maar ook hun familieleden die in begeleiding of behandeling zijn, te informeren over de problematiek maar ook de aspecten van behandeling. In deze module wordt een aantal voorbeelden van psycho-educatie belicht. De deelnemer krijgt rond verschillende thema’s een aantal methodieken aangereikt die je kan toepassen in je eigen werksituatie. Tevens wordt er stilgestaan bij enkele aandachtspunten voor het begeleiden van PE gaande van de gespreksstijl tot werken op maat (ambulant of residentieel, productspecifiek en individueel of in groep)

Er worden specifieke methodieken voorgesteld zoals MMM-model, Paard-ruiter metafoor en www.balkmetafoor.be die zowel individueel als in groep kunnen gebruikt worden.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg, Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

 maximum 18
 Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Kathleen Segers, psycholoog, Zorggroep Sint-Kamillus afdeling VIA, Bierbeek • Gilles Geeraerts, VAD stafmedewerker vorming en hulpverlening