Uit onderzoek is gebleken dat het werken in groep voor suïcidale personen belangrijk is in het doorbreken van schaamte en stigma en vinden van (h)erkenning. De Toekomstgerichte Training is een groepstraining van acht sessies voor personen met suïcidegedachten (>18 jaar). Deze groepstraining is gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie, probleemoplossende therapie en positieve psychologie.

De training werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam en door VLESP aangepast en onderzocht voor gebruik in Vlaanderen. Meer info vind je hier.

Na de opleiding is het de bedoeling dat je de groepstraining in de praktijk kan organiseren (binnen het centrum of de regio waarin je werkzaam bent als hulpverlener).

Voor wie?

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding en trainer te kunnen worden gelden volgende criteria:

  • Min. 3 jaar klinische ervaring, bij voorkeur ervaring met suïcidale personen, bij voorkeur psychotherapie-opleiding;
  • Min. 1 jaar ervaring met het geven van groepstherapie of het begeleiden van groepen.

We raden sterk aan om de Toekomstgerichte Training met twee trainers aan te bieden. Het is dan ook aanbevolen (niet verplicht) om met minimaal twee collega's de opleiding te volgen.

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming: we maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen.

De vorming wordt gegeven door twee trainers tav een kleine groep om zo voldoende interactie en leermogelijkheden te scheppen.

De vorming biedt je specifieke kennis om suïcidale personen (18+) te leren denken in mogelijkheden, het leren een beeld te vormen van wat wél zou kunnen in de toekomst door het opstellen van kleine persoonlijke doelen. Een ander belangrijk onderdeel vormt het opmaken van een safety plan waarmee deelnemers stap voor stap geleerd wordt om een suïcidale crisis te herkennen en beter het hoofd te bieden.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De groep als leerinstrument
  • De rol van trainer versus therapeut
  • Acht inhoudelijke groepssessies
  • Implementatie van de Toekomstgerichte Training

Praktisch

Locatie: UZ Gent - Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent

Data: Dinsdag 7 en donderdag 16 mei 2024 van 9u30 tot 16u30

Kostprijs: €375 (inclusief broodjeslunch, trainershandleiding, werkboek, twee intervisiemomenten en certificaat)

Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde voor deelname.