Nieuws

Onder de gezamenlijke projectoproep ‘Een andere kijk op psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis op maat van de gebruiker’ van het Fonds Julie Renson, het Fonds Koningin Fabiola en de Koning Boudewijnstichting zijn 14 projecten geselecteerd. Ze krijgen in totaal 560.000 euro. Gelijk verdeeld tussen het Nederlandstalige en het Franstalige deel van het land, willen deze projecten psychiatrische zorgcentra helpen de klemtoon te leggen op het herstel van de patiënt en de interactie bevorderen tussen hulpverleners in en buiten het ziekenhuis. Doel: patiënten helpen zo snel mogelijk de draad van hun leven op te pikken.

U vindt de volledige lijst met 14 geselecteerde projecten hier. We geven hieronder ook een overzicht van de zeven Nederlandstalige projecten. Ze zetten in op interpersoonlijke aspecten (professionals helpen samenwerken) en op de banden tussen organisaties (ziekenhuizen en externe organisaties helpen samenwerken).

In Antwerpen wil ZNA psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg de samenwerking tussen het ziekenhuis, externe organisaties, patiënten en hun omgeving bevorderen via een gezamenlijk creatief traject met acteurs. Het project ‘Samenspel: Bron van Herstel’ moet in 2025 uitmonden in een voorstelling op een unieke locatie tijdens de ‘Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid’.

Nog in Antwerpen creëert ZNA-Ziekenhuisnetwerk Antwerpen met BYPASS een nieuwe kwaliteitsvolle publieke verblijfsruimte in de zone tussen het ziekenhuis en het Middelheimmuseum. Dit gebeurt d.m.v. een participatief ontwerpproces samen met jongeren, hun verzorgers, wetenschappers, ontwerpers, vrijwilligers en bezoekers en medewerkers van het museum.

In Mechelen ontwikkelt het Emmaüs-Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel het behandelkompas. Dit moet de hulpverleners, patiënten en mantelzorgers helpen een goed evenwicht te vinden tussen de expertise van alle betrokkenen om zo voor iedere patiënt een behandeling op maat te vinden.

In Eeklo wil het Sint-Jan Psychiatrisch Ziekenhuis de herstelgerichte aanpak in zijn kwaliteitswerking versterken en bestendigen. Thema's zoals participatie aan het behandeltraject krijgen hetzelfde belang als andere kwaliteitsthema’s zoals suïcidepreventie of medicatieveiligheid. De zorggebruikers en hun context worden betrokken in het ontwikkelen, scoren en evalueren van kwaliteitsindicatoren als garantie voor een andere zorg op maat van de zorggebruiker.

In Gent wil het psychiatrisch centrum Dr. Guislain het perspectief van de patiënt en zijn familie volop integreren op micro, meso en macro-niveau. ‘Door een andere bril bekeken: samen zorg cocreatief vorm geven’ wil vanuit de High Intensive Care-Crisiswerking deze principes, inzichten, systemen en structuren verspreiden en dit in samenwerking met het hele psychiatrisch centrum Dr. Guislain.

In Melle trekt PVT De Wadi de kaart van het sociaal herstel bij mensen met langdurige psychische problemen. Dit door in te zetten op een bredere verankering in de gemeente. Onderzoek toont immers aan dat de plaats waar deze mensen leven, cruciaal is voor hun herstel. PVT De Wadi gaat daarom zijn bewoners aansporen om uit te zoeken wat ze kunnen doen voor de buurt en samenwerken met het cultuurhuis en de bib van Merelbeke.

In Overpelt zoekt de PAAZ-afdeling van Noorderhart Mariaziekenhuis een veiliger pad naar herstel voor personen met een verslaving door ‘ervaringsdragers verslaving en context’ te betrekken bij de opstart van levenslange zorg na een crisisopname. Ze gidsen de patiënt en zijn omgeving ‘transmuraal’ naar zelfhulpgroepen, huisartsen, welzijnszorg en geestelijke gezondheid.