Nieuws

Praten over middelengebruik, gamen en gokken: nieuwe inspiratiebox voor jeugdhulpverleners

Als jeugdhulpverlener maak je je wel eens zorgen over het middelengebruik, gamen of gokken van jongeren. Je wil dit dan met hen bespreken, maar ze staan daar niet altijd voor open. Zelf zien ze hun gebruik meestal niet als een probleem. De bezorgdheid komt vooral van de omgeving. Met jongeren in gesprek gaan kan een hele uitdaging zijn. De nieuwe inspiratiebox voor jeugdhulpverleners ‘Praten over middelengebruik, gamen en gokken’ kan je daarbij ondersteunen.

De inspiratiebox voor jeugdhulpverleners ‘Praten over middelengebruik, gamen en gokken’ is een update van de gelijknamige editie van 2018. Hij bestaat uit twee delen: het eerste deel beschrijft de verschillende stappen in een begeleidingsproces rond middelengebruik, risicovol gamen of gokken en de motiverende gespreksstijl waarmee je dit best aanpakt. Ook het belang van een alcohol- en drugbeleid als kader voor dergelijke begeleidingen komt aan bod. In dit deel vind je ook tips en links naar extra info, materialen, doorverwijsadressen en diensten die je kunnen ondersteunen.

In het tweede deel vind je gespreksmethodieken om samen met de jongere stil te staan bij zijn middelengebruik, risicovol gamen of gokken. De methodieken zijn ingedeeld volgens de verschillende stappen van het begeleidingstraject zoals dat beschreven wordt in deel 1, namelijk ‘Opmerken, aankaarten en inschatten’, ‘Motivatie tot verandering versterken’ en ‘Een veranderplan maken’. Je vindt verschillende varianten van methodieken met dezelfde doelstelling. Zo kan je kiezen voor een manier van werken die aansluit bij de jongere die je begeleidt, bij jouw rol of opdracht en bij het verloop van het begeleidingstraject.

Wat is nieuw?

De inspiratiebox kreeg een nieuwe lay-out in de herkenbare VAD-stijl. Hij is niet meer beschikbaar als een gedrukt exemplaar. In plaats daarvan investeerden we in een gebruiksvriendelijke doorklikbare pdf, die je uiteraard ook zelf nog kan afdrukken als je dat wenst.

Inhoudelijk kreeg het eerste deel van de inspiratiebox een flinke update met veel meer aandacht voor de motiverende gespreksstijl waarmee je de gesprekken met jongeren best aanpakt. Ook de methodieken in het tweede deel zijn beter gekaderd in deze gespreksstijl door per methodiek de nodige concrete informatie aan te bieden over hoe je de methodiek best aanbrengt en toepast.

Naast alcohol, illegale drugs en gamen, komt in de nieuwe versie ook het gebruik van psychoactieve medicatie en gokken aan bod. De meeste methodieken zijn toepasbaar voor alle thema’s, methodieken specifiek voor één thema worden aangeduid.

In deel 2 werden heel wat nieuwe methodieken toegevoegd. Vooral het luik ‘Een veranderplan maken’ werd dankzij het toevoegen van verschillende extra methodieken een coherenter geheel.

Is de inspiratiebox iets voor mij?

Deze inspiratiebox richt zich tot hulpverleners uit de brede jeugdhulpverlening: organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ), onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra (OOOC), observatie- en behandelcentra (OBC), centra voor integrale gezinszorg (CIG), centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG), ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ), gemeenschapsinstellingen (GI), diensten voor pleegzorg, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), jongerenadviescentra (JAC), kinder- en jongerenteams van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), …

Met deze nieuwe inspiratiebox willen we jeugdhulpverleners motiveren om alert te zijn voor signalen van middelengebruik, risicovol gamen of gokken en hierover met jongeren in gesprek te gaan. Jongeren in de jeugdhulp zijn immers een kwetsbare groep om problemen te ontwikkelen door middelengebruik. Bij een beginnende problematiek heb je als jeugdhulpverlener nog meer mogelijkheden om met de jongere aan gedragsverandering te werken. De impact op verschillende levensdomeinen is vaak nog beperkt. Dus hoe vroeger je optreedt in dit proces, hoe kleiner de impact op de ontwikkeling en dus de toekomst van jongeren.

Extra ondersteuning nodig?

Nog een beetje koudwatervrees om hiermee aan de slag te gaan? Op 11 juni organiseert VAD een gratis webinar over deze inspiratiebox. Inschrijven kan via het vormingenplatform van VAD.
Nog meer weten? Op hetzelfde platform vind je twee online cursussen die een mooi geheel vormen met de inspiratiebox:

Download de "Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners" (pdf 3.79 Mb)