Nieuws

De Vlaamse Intersectorale Stuurgroep Dubbeldiagnose (VISDD) wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid op de Vlaamse Studiedag Dubbeldiagnose.

Meer dan 250 medewerkers werden getriggerd om hun kennis te verbreden rond dubbeldiagnose verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen.

In de voormiddag brachten dr. Philippe Persoons, prof. Stijn Vandevelde & Agnes Verbruggen interessante lezingen vanuit verschillende invalshoeken. De presentatie van het plenaire gedeelte vind je hier. Wie graag de tekst van Agnes Verbruggen naleest... zie hier.

De opname van het voormiddaggedeelte vind je hier (start vanaf 1u05).

De namiddag werd gevuld met symposia uit verschillende provincies. De beschikbare presentaties van de symposia vind je hier: